Speciální aplikace v procesu řezání pneumatik

2021-08-13

S cílem snížit počet defektů hotových pneumatik, snížit výrobní náklady a zlepšit konkurenceschopnost společnosti se postupně stalo trendem instalovat do procesu řezání celoocelových radiálních nákladních pneumatik zařízení pro detekci cizích těles.

Pořizujte snímky pomocí vysoce přesné, vysokorychlostní importované průmyslové barevné kamery na detekčním zařízení. Vzhledem k tomu, že barva závěsu je černá, ostatní barevné objekty objevující se na jeho povrchu jsou zachycovány vysokou rychlostí barevnou kamerou v metodách plošného a liniového pole a kontrast s černou analýzou lze realizovat rychlou identifikaci, posouzení, alarm a vypnutí abnormálního jevy jako barva, škrábance, únik mědi a nečistoty; současně, s bílým stínováním jako barvou pozadí, barevná kamera pořizuje snímky šířky závěsu a výstupního úhlu vysokou rychlostí a přenáší je do řídicí jednotky Provádění simulačních výpočtů a porovnávání standardů a tolerancí nastavených počítačem lze realizovat identifikaci, posouzení, alarm a vypnutí nekvalifikovaných závěsů.