Čína zavádí daňové úlevy za využití odpadních pneumatik

2022-04-06

Příslušná oddělení před několika dny oficiálně zavedla Katalog zvýhodněné daně z přidané hodnoty na výrobky a pracovní služby pro komplexní využití zdrojů.

Katalog přidává daňové slevy na odpadní pneumatiky, odpadní pryžové výrobky k výrobě recyklovaného oleje a pyrolýzní saze s poměrem slevy na dani 70 %. Tato politika úlev na dani odráží silnou podporu státu pro odvětví komplexního využití tuhého odpadu.

Síť Tire World Network zjistila, že Čína může ročně vyprodukovat stovky milionů odpadních pneumatik s roční mírou růstu 6–8 %. Komplexní využití odpadních pneumatik je důležitou součástí tuzemského řetězce pneumatik. Recyklovaný olej, recyklované saze a ocelové dráty vyrobené krakovací technologií mohou výrazně snížit náklady na pneumatiky. Recyklace odpadních pneumatik zároveň zemi pomůže zavést strategii „dvou uhlíku“.

Toto odvětví potřebuje zvýšit úsilí ve výzkumu a vývoji, zlepšit kvalitu produktů a pokusit se ji aplikovat na výrobu pneumatik. Očekává se, že s místní podporou národní daňové politiky dojde k modernizaci trhu s recyklací odpadních pneumatik. (Výňatek z Tire World Network)